لیست تسهیلات دانشگاه صنعتی همدان

ردیف نوع تسهیلات نام بانک آدرس تلفن تاریخ پایان قرارداد
1 انواع تسهیلات بانک سامان همدان - خیابان جهان نما ،بانک سامان 081-38213290
2 خرید کالا بانک مهر ایران همدان - خیابان مهدیه، بانک مهر ایران 081-38268004 1404/01/31
3 انواع تسهیلات بانک ملی ایران همدان - بلوار شهید احمدی روشن - همدان - بلوار شهید احمدی روشن،نرسیده به میدان مدرس 081-38391056