تفاهم نامه دانشگاه با فروشگاه ماهر

به اطلاع همکاران گرامی می رساند طی تفاهم انجام شده با فروشگاه ماهر، اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی همدان می توانند با دریافت معرفی نامه از دفتر روابط عمومی از خدمات و کالاهای این فروشگاه بصورت اقساط ۶ ماهه (کسر از حقوق) بهره مند شوند.