دوشنبه ۱۴ اسفند ۹۷

پذیرش در مجتمع فرهنگی آموزشی طاها(مشهد مقدس)

دانشگاه صنعتی اصفهان […]
یکشنبه ۱۳ اسفند ۹۷

تفاهم نامه منعقده امور اداری دانشگاه با شرکت بیمه نوین

به اطلاع همکاران […]
یکشنبه ۱۳ اسفند ۹۷

تفاهم نامه منعقده بین بانک سامان و وزارت علوم

بر اساس تفاهم […]
یکشنبه ۱۳ اسفند ۹۷

تفاهم نامه دانشگاه با فروشگاه ماهر

به اطلاع همکاران […]
یکشنبه ۱۳ اسفند ۹۷

تفاهم نامه دانشگاه با فروشگاه کارن

به اطلاع همکاران […]
یکشنبه ۱۳ اسفند ۹۷

تفاهم نامه دانشگاه با فروشگاه نوین سافت همدان

به اطلاع همکاران […]