تفاهم نامه منعقده امور اداری دانشگاه با شرکت بیمه نوین

به اطلاع همکاران محترم می رساند پیرو تفاهم نامه منعقده امور اداری دانشگاه با شرکت بیمه نوین، این شرکت اقدام به انجام امور مربوط به بیمه خودرو در ۸ قسط و بدون پیش پرداخت نموده است.

همکاران محترم در صورت تمایل می توانند پس از دریافت معرفی نامه از امور اداری دانشگاه به یکی از نمایندگان بیمه نوین به شرح ذیل مراجعه نمایند.

۱- مهدی سامنی با کد ۲۹۶۶ آدرس : همدان، خیابان شهدا، نبش جولان به شماره تماس ۰۹۱۸۳۱۵۱۸۷۷ و ۳۲۶۴۲۲۱۰

۲- جمال بنی عامریان با کد ۲۴۷۶ آدرس: همدان، انتهای خیابان پاسداران ، روبه روی بیمارستان فاطمیه به شماره تماس ۰۹۱۸۹۱۱۴۹۸۵ و ۳۸۲۶۳۰۰۴

۳- علی حاجی زاده با کد ۲۷۴۴ آدرس: همدان، خیابان گلزار ، پایین تر از نیروی انتظامی به شماره تماس ۰۹۱۲۲۷۲۰۵۳۶ و ۳۸۳۱۸۴۲۶