اخبار و اطلاعیه ها

پنجشنبه ۳ دی ۹۹

تفاهم نامه دانشگاه با فروشگاه کارن

به اطلاع همکاران […]
پنجشنبه ۳ دی ۹۹

تفاهم نامه دانشگاه با فروشگاه پوشاک ناصری

به اطلاع همکاران […]
پنجشنبه ۳ دی ۹۹

تفاهم نامه دانشگاه با فروشگاه نوین سافت همدان

به اطلاع همکاران […]
پنجشنبه ۳ دی ۹۹

تفاهم نامه دانشگاه با فروشگاه ماهر

به اطلاع همکاران […]
چهارشنبه ۱۸ مهر ۹۸

مجموعه آموزشی-فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد در بهشهر

جهت اطلاع از […]

ستاد امور رفاهی دانشگاه صنعتی همدان

6

بیمه


3

تسهیلات


16

گردشگری


2

خدمات رفاهی


جدول تعهدات بیمه تکمیل درمان گروهی پرسنل دانشگاه سال1396 با بیمه نوین دریافت
مدارک لازم جهت تحویل اسناد پزشکی دریافت
خدمات جدید بیمه تکمیلی درمان شرکت بیمه نوین دریافت
تفاهم نامه منعقده امور اداری دانشگاه با شرکت بیمه نوین دریافت
مدارک مورد نیاز جهت اخذ معرفی نامه دریافت
آیین نامه بیمه درمان تکمیلی بیمه مرکزی دریافت
قرار داد دانشگاه صنعتی همدان با آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرزان صفحه اول صفحه دوم
تسهیلات بانک مسکن دریافت
تسهیلات اعطا دریافت
تسهیلات بانک تجارت دریافت
بانک سامان دریافت
دانشگاه شیراز دریافت
دانشگاه مشهد دریافت
دانشگاه ایلام دریافت
دانشگاه کرمان دریافت
دانشگاه شهر رضا دریافت
دانشگاه سمنان دریافت
مراکز اقامتی زیر نظر وزارت علوم دریافت
دانشگاه اصفهان دریافت
دانشگاه قم دریافت
دانشگاه کوثر بجنورد دریافت
دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار دریافت
دانشگاه کرمانشاه دریافت
دانشگاه خوانسار دریافت
دانشگاه مازندران دریافت
دانشگاه یزد دریافت
دانشگاه زنجان دریافت
قشم دریافت
اسکان مدارس دریافت
چابهار دریافت
شیراز دریافت
اصفهان دریافت
مشهد مقدس دریافت دریافت
خرید خودرو برای اعضای هیات علمی دانشگاهها ( شرکت نگین خودرو ) دریافت
خرید خودرو برای اعضای هیات علمی دانشگاهها ( شرح مفتاح رهنورد ) دریافت
فروشگاه کارندریافت
فروشگاه ماهردریافت
فروشگاه نوین سافت همداندریافت